Четвъртък

Първа седмица Втора седмица
   
17:00ч
Вътрешен изпит
17:00ч
Вътрешен изпит
18:00ч
Маневри
Престрояване
Завои, Изпреварване
18:00ч
Изискване към МПС
Превоз на хора и товари
Административно наказ.
отговорност