ЦЕНИ

Цени за курсовете на автошколата
Категория A1, A2, A
Включва:
 • Модул I: Практическо обучение 20 учебни часа .
 • Модул II: Теоретично обучение (само за А1).

Цени:

 • Модул I -350лв.
 • Модул II - 50лв.   

Общо за :

 • кат.А - 350лв.
 • кат.А2 - 350лв.
 • кат.А1 - 400лв.
Категория B
Включва:
 • Модул I: Практическо обучение  31ч.+4ч. допълнителни.
 • Модул II: Теоретично обучение   40 учебни часа.
Цени:
 • Модул I - 500лв.
 • Модул II - 50лв.
 • Общо - 550лв.
КАТЕГОРИЯ С
Включва:
 • Модул I: Практическо обучение - 20 учебни часа.
 • Модул II: Теоретично обучение - 16 учебни часа.
Цени:
 • Модул I - 530лв.
 • Модул II - 20лв.
 • Общо - 550лв.
КАТЕГОРИЯ СЕ
Включва:
 • Модул I: Практическо обучение 16 учебни часа.
 • Модул II: Теоретично обучение 4  учебни часа.
Цени:
 • Модул I - 540лв.
 • Модул II - 10лв.
 • Общо - 550лв.
КАТЕГОРИЯ BЕ
Включва:
 • Модул : Практическо обучение 16 учебни часа.
Цени:
 • Модул I - 350лв.
 • Общо - 350лв.

Цените на курсовете  не включват държавните изпитни такси.

Цените са актуални към месец ЮНИ 2018

 

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Включва:
 • 50 учебни часа
Цени:
 • Индивидуално обучение  - 400 лв. /2 по 200 лв./
 • Групово обучение - 280 лв. /2 вноски по 140 лв./
 • Сертификат - 10 лв.
КУРС трз

Включва:

 • 30 учебни часа
Цени:
 • Индивидуално обучение  - 280 лв. /2 по 140 лв./
 • Групово обучение - 200 лв. /2 вноски по 100 лв./
 • Сертификат - 10 лв.
КУРС Годишно счетоводно приключване
Включва:
 • 30 учебни часа
Цени:
 • Индивидуално обучение  - 280 лв. /2 по 140 лв./
 • Групово обучение - 200 лв. /2 вноски по 100 лв./
 • Сертификат - 10 лв.
КУРС Предприемачество и икономическа култура
Включва:
 • 30 учебни часа
Цени:
 • Индивидуално обучение  - 280 лв. /2 по 140 лв./
 • Групово обучение - 200 лв. /2 вноски по 100 лв./
 • Сертификат - 10 лв.
 
 

Обратна Връзка