Често задавани въпроси

В

 

Колко време трае курса за категория “B”?
 
ОКурсът трае около месец и включва 40 часа теория и 31 часа кормуване. След първата седмица от теорията можете да започнете кормуването. Графика се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.
 
В
2. Може ли курсът да се плати на вноски?
 
 
ОДа, може да бъде платен на 2 или три вноски, както е удобно на курсиста. Първата вноска трябва да бъде направена при записването за курс.
 

 

В
Може ли да се кормува събота и неделя?
 
 
ОДа. Графика за кормуване се прави в зависимост от желанието и възможностите на курсистите и се стикова с инструктора. Може да се кормува всеки един ден.
 

 

В
На колко години мога да започна курс за категория „В1“?
 
 
ОКурс за категория „В1“ можете да започнете при навършени 16 години и 9 месеца. За записване в курс са необходими лична карта, диплома за завършено основно образование и две паспортни снимки.
 
В

 

Какво включва цената на курса?
 
 
ОВ цената на курса влиза обучението – 31 кормилни часа и 40 часа теоретично обучение; всички необходими учебни материали и вътрешните изпити по теория и по практика, независимо от броя на явяванията.

 

 

 

 

Отговор на често задавани въпроси относно глоби и наказания 

Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.

Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

Юридическото лице - собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша.

На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.


Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително.

Наказанието "лишаване от право да се управлява моторно превозно средство" тече от датата на изземването на свидетелството за управление.


Наложеното наказание "глоба" се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или съдебното решение или определение на съда при обжалване.

 

 

Начини за обжалване на наказания

 

Друг начин да запазите част от точките си е чрез обжалване на административния акт. Разбира се трябва да имате основание по същество, като много често актовете биват анулирани от съда и поради неправилното им попълване от полицаите. Наложила се е практика, още при написване на акта полицая да ви заплаши, че ако напишете възражения ще си имате големи проблеми. Това по същество е престъпление и нарушение на конституционното право на всеки гражданин на правосъдие, но в нашата държава явно всичко е възможно. Защо го правят това полицаите, не е много ясно - твърди се че ако бъдат призовани на дело в извънработно време, положеният им допълнителен труд не се заплаща. Доколкото имате право да пуснете жалба и до КАТ за некоректен акт, трябва да знаете, че КАТ застава твърдо зад полицаите, и досега не е известно такава жалба да е имала успех. Някои казват, че подобна жалба може да има известно положително влияние по-късно пред съда, но като се имат предвид усилията за подаването й, може би е безсмислено да си губите времето с това. 


Не така обаче е положението със съда, където повечето актове отпадат. За целта се подава жалба до районния съд, пак чрез КАТ. Забележете, че по закон актове с наказание глоба до 50лв. не могат да се обжалват, но ако имате дори 4 отнети точки, може да обжалвате акта, на база отнетите точки, независимо че на акта може да е написано нещо от рода на "постановлението не подлежи на обжалване на основание чл.189 ал.5 от ЗДвП". Много е важно да не изпуснете също 7-дневния срок от връчване на наказателното постановление за подаване на жалбата (като денят на връчването не се брои). При изпускане на срока си губите всичките шансове за обжалване. 



Жалбата е свободен текст и може да започне така: 



Чрез КАТ Бургас до РС-Бургас

Ж А Л Б А


От Иван Иванов Иванов с ЕГН ..........
живущ в Бургас, к-с Лазур, бл.5, вх.3, ап32 

Уважаеми г-н/г-жо Районен съдия, 

моля да отмените НП № ......../ от......... издадено от Началника на РПУ...... 

Не съм съгласен с описаното в акта и в НП административно нарушение, че ......
....................... 



Прилагайте копия от документите, а не оригиналите. Ако имате други доказателства или свидетели, ги опишете. Не пишете в жалбата, че наказанието е прекомерно голямо, с което признавате вината си. Жалбата ви ще бъде придвижена до съда от КАТ. Изчакайте да получите призовка, като се подготвите добре. Делата се бавят доста, възможно е полицаят до този момент да е забравил всичко по случая. Добре би било, все пак тези обстоятелства да се използват, ако правото и моралът са на ваша страна. Ако бъдем толкова примитивни да мислим само за себе си и превръщаме съда в играчка, което у нас се оказва не особено трудно, няма защо да се възмущаваме, че не струваме нищо като общество.

Обратна Връзка