Категория А

Категория А

Автошкола СТАРТ07  организира шофьорски курс за мотоциклети - категория А , А1, А2 - гр. Бургас.

Категория А1 

Категория А1  дава право на управление на мотоциклет  с работен обем на двигател до 125см,с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,1 kW/kg .

Изисквания:

 • Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 трябва:
 • - Да има навършени не по-малко от 16 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 15 години и 9 месеца.

 

Необходими документи:

 1. Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
 2. Снимка
 3. Копие от лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части

- теоретично и практическо обучение . Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се  решават  3 изпитни листовки с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. След успешното полагане на вътрешния изпит, кандидата се явява в учебения център на Автошкола Старт07 на изпит пред ДАИ. Условията за успешно преминаване са същите.

- При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Кандидата не подлежи на изпит по теория.

 Практическото обучение включва  20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Изпит за категория А1 :

 • Изпита за категория А1 се състои от 2 части:
 • - Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
 • - Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.
 

Категория А2

 Категория А2  дава право на управление на мотоциклети с мощност , която  не превишава  35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,2 kW/kg .

Изисквания:

 • Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:
 • - Да има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.

Необходими документи:

 1. Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
 2. Копие от лична карта
 3. Снимка

Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две части теоретично и практическо обучение:

Теоретично обучение:

 • - При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 • - За лица, които не притежават  правоспособност от категория В  – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:

 •  - Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • - Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Изпит за категория А2 :

 • Изпита за категория А2 се състои от 2 части:
 • - Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ; /ако не притежава категория В/
 • - Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След упешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Категория А:

 Категория А  дава право за управление на  мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка:

 •  Теоретично обучение:
 • - при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 • - за лица, които не притежават  правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:

 • - Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален хорариум от 14 учебни часа.Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • - Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • - Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Изпит за категория А:

 • Изпита за категория А се състои от 2 части:
 • - Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория В.
 • - Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категоря В се явяват само на практически изпит.

Необходими документи:

 1.     Копие на лична карта
 2.     Копие на диплома;
 3.     Свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/.
 4.     Снимка.

Продължителност на курса за категория „А“ е около 20 дни.

 

Завършилите при нас категория "А1" ползват отстъпки за курс за шофьорска книжка за категория В .

 

Обратна Връзка