Категория В

 

Шофьорската книжка категория „В“ позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с тегло включително и товара до 3,5 тона и до 9 места.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място.
За да започнете курса за категория „В“ се изискват навършени 17 години и 9 месеца.

Курс за категория "В" започва в понеделник на всяка втора седмица от годишния календар. Курсът включва 40 часа теория, разпределени в рамките на две седмици и 31 часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин. След първата седмица от теорията можете да започнете кормуването.
 Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

Обучение по теория:

1. Модул Общо устройство на автомобила
2. Научаване на правилата за движение
3. Модул Безопасност на движението

Обучение по практика:

1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
2. Обучение на полигон за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:
        - при интензивно градско движение,
        - извънградски условия,
        -  полигон и автомагистрала.

* Курсистът има възможността сам да избере района, автомобила, както и времето по което ще кормува!

Необходими документи:

    -  Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
    -  Копие на лична карта;
    -  Две паспортни снимки.

Теоретичният изпит е писмен. Решава се една  изпитна листовка с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки.
Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място минимум 25 минути.

По изискване на Държана Автомобилна Инспекция /ДАИ/  Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ, който се провежда в учебния център на автошкола „Старт07“.

Завършилите при нас категория "В" ползват отстъпки за курс за шофьорска книжка за категория "А" .

Обратна Връзка