Категория В автоматик

Управлението на автомобил с автоматична скоростна кутия безспорно е един от най-удобните и приятни начини за придвижване в натоварената градска среда.

Учебен център "Сатрт07" е един от малкото центрове в гр. Бургас , организиращи и провеждащи обучение на кандидати за водачи на МПС на автомобил, оборудван с автоматична скоростна кутия. Курсът протича по утвърдена от ДАИ учебна програма за водачи на МПС от категория "В". Включва два модула - теоретичен и практичен, идентични с тези за обучаваните на автомобил с ръчна скоростна кутия.

Курс за категория “В”  автоматик започва  всеки четен понеделник от годишния календар. Курсът включва 40 часа теория, разпределени в рамките на две седмици и 31 часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин. След първата седмица от теорията можете да започнете кормуването.

Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

Обучение по теория:
1. Модул Общо устройство на автомобила
2. Научаване на правилата за движение
3. Модул Безопасност на движението

Обучение по практика:
1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
2. Обучение на полигон за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:
– при интензивно градско движение,
– извънградски условия,
–  полигон и автомагистрала.

Необходими документи:
–  Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
–  Копие на лична карта;
–  Две паспортни снимки.

 Курсистите изкарали курса за категория „В” на автомобил с автоматична скоростна кутия, взимат книжка, която им дава право да управляват само автомобил с автоматична скоростна кутия !!!!!

Дори и само да изпитате удоволствието да управлявате автомобил с автоматични скорости си заслужава!

 

Обратна Връзка