Категория C+E

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ” има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория ”С” и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

За категория "С+Е'' са необходими 21 години и поне една година стаж с кат. "С". Курсът е отново в две части. Теоретичната част е решаване на листовки от петнадесет изпитни въпроса. Практическа част е изпит на полигон и в населено място/ гр. Бургас/.

Обучението включва:
Теоретична част:
1. Лекции: модул „Ремаркета и системи за прикачване”- Осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала;
2. Вътрешен изпит по теория: - след приключване на теоретичният курс – решаване на изпитни листовки с общо 15 въпроса – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред РД „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по теория пред РД „Автомобилна администрация“:– решаване на изпитни листовки с общо 15 въпроса – допустими са 4 наказателни точки – най-малко 28 точки от максимален брой 32 точки.

Практическа част:
1. Управление на МПС: 16 мото-часа управление на товарен автомобил с прикачено ремарке – на полигон и в градски условия;
2. Вътрешен изпит по практика: след приключване на часовете по управление на МПС. Успешното му полагане е необходимо условие за допускане до практически изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”:
- Управление на автомобила с ремарке на полигон;
- Управление на автомобила с ремарке в градски условия.

Обратна Връзка