Възстановяване на контролни точки

Иформация

За нарушения на Закона за движение освен,че се налагат глоби,се отнемат и контролни точки. Всеки водач има 39 контролни точки в талона си. Когато те свършат се отнема свидетелството за управление. Превръщате се в бивш водач, все едно, че никога не сте имали книжка. За да възстановите правата си е необходимо да минат 6 месеца; да се явите на психологически тест; да се запишете на шофьорски курс; да се явите на изпит по теория и по управление. Това важи за всяка притежавана от вас категория. Могат да минат години и да платите хиляди...

За щастие загубените точки могат да се възстановяват - по 13 на всеки 12 месеца. Това става като се посети кратък курс, който се провежда в лицензиран от КАТ кабинет на учебен център "СТАРТ07“.

Курсът представлява теоретична лекция водена от преподавател. Ще имате възможност да опресните знанията си, както и да получите отговор на Вашите въпроси. В края на курса изпит НЕ се провежда.

Условия за записване:

  1. Да имате повече от 0 контролни точки.
  2. Да не са възстановявани точки в последните 12 месеца.
  3. Да са заплатени всички дължими глоби, ако има такива.

Лесно е! Просто посетете нашите лекции

Обратна Връзка