Листовки

Може да решавате листовки онлайн на адрес:  

Листовки

 

Всяка листовка съдържа 45 въпроса с възмможност за повече от 1 верен отговор. 
Всеки верен отговор носи 1, 2 или 3 точки. Максималният брой точки за всяка листовка е 97.

! ВНИМАНИЕ !
В интернет пространството се разпространяват многобройни тестове съдържащи стари, отпаднали издания на листовки, като повечето от тях са представяни за актуални.
Тази подвеждаща информация е честа причина за провал на теоретичния изпит!

 

* За повече информация се обръщайте към преподавателя по теория

Обратна Връзка