Проверки на пътя

Проверки на пътя

Пътна полиция ще издава вече електронно глобите по фиш и актовете за извършеното нарушение още при проверката на пътя, непосредствено след документирането му.

Това означава, че когато катаджията установи нарушение, той вече няма да пише на хартиени кочани, а ще съставя на таблет административнонаказателния документ (фиш или акт) и ще го принтира на място чрез мобилен принтер. Така нарушението веднага ще се отразява в информационната система, а не например след няколко седмици, когато бъде обработено и ръчно въведено от служител на КАТ. Когато водачът си плати глобата по фиш, това веднага ще се отразява в системата. Сега понякога се получава така, че водачът плаща преди глобата му да е въведена в системата. И когато се въведе, излиза като висяща. А всъщност човекът си е платил.

Ако има съставен акт, шофьорът ще трябва да изчака да излезе наказателното постановление с размера на санкцията.

При пътната проверка шофьорът ще получава на място също така стари електронни фишове и наказателни постановления, които не е получил и съответно не е платил. Така те ще считат за връчени. По този начин хем служителите ще се разтоварят от излишна административна дейност, хем ще се увеличи събираемостта на глобите. Поне такива са очакванията!

Новата система на работа влиза в действие още тези дни, но не в цялата страна, а само там, където КАТ вече е получил новите патрулки, оборудвани с мобилни принтери.

Първата партида от 60 нови служебни автомобили беше разпределена между СДВР, Варна, Пловдив и Стара Загора. Постепенно ще бъде обновен целият автопарк на Пътна полиция в страната.

Новите автомобили са оборудвани с три камери и два микрофона за двамата служители, като целта е техниката да контролира униформените. Едната широкоъгълна камера е поставена вътре в купето, точно над шофьора и записва всичко, което се случва вътре в колата. Втората записва зад автомобила, а третата – самата проверка. Техниката започва да работи с включването на автомобила. Това, което шофьорите трябва да знаят, е, че ИМАТ право да откажат видеозапис. В такъв случай трябва да останат в своя автомобил. Те обаче НЕ могат да откажат запис с микрофон, който служи за доказателство.

Проверката на шофьорското досие и на документите на автомобила ще се прави през таблет. И в момента 120 патрулки са оборудвани с подобни миникомпютри, но новата система е с повече опции. Таблетът е свързан с информационната система на МВР. При въвеждане на регистрационния номер на автомобила ще излиза цялата информация – кой е собственик, има ли сключена „Гражданска отговорност”, включително ще се прави сверка в Шенгенската информационна система дали лицето или автомобилът се издирват. При въвеждане на ЕГН-то на водача ще излиза неговото шофьорско досие, адрес, снимка и пр. Включително всички стари санкции – елекронни фишове и наказателни постановления, ако има такива, и дали са платени. Ако глобите не са били връчени, защото например водачът се е криел от органите на реда, те ще бъдат принтирани и дадени на шофьора. Ако пък той просто не е искал да се издължи, катаджиите ще действат съгласно закона. При висящи глоби те могат временно да отнемат книжката и да спрат автомобила от движение. Същите две принудителни мерки се прилагат и ако няма сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.

Аудио и видеозаписите ще се съхраняват на специални сървъри и ще служат като доказателство. Пътните полицаи няма да имат достъп до съхраняваните данни, за да ги манипулират.