Автошкола 77 ЕООД е Бенефициент по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микro и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19

 

           

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микro и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19 осигурява оперативни средства от 3 000 до 10 000 лв. за справяне с последствията от пандемията COVEID 19 и постигане на стабилност на работните места. "Автошкола 77" ЕООД е одобрен Бенефициент в програмата за сумата от 10 000 лв., от които 8 500 лв.са от ЕСФ и 1500 лв. са национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проектните процедури е от 14.07.2020 до 14.10.2020 г.