ПРОВЕРКА ЗА НЕПЛАТЕНИ ГЛОБИ КЪМ КАТ

ПРОВЕРКА ЗА НЕПЛАТЕНИ ГЛОБИ КЪМ КАТ

От месец август 2017 плащането на глобите към КАТ може да става по електронен път. С пускането на няколко електронни услуги на МВР вече може дистанционно да се прави и проверка дали водачите имат неплатени глоби по фишове, актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и наказателни постановления (НП).

За проверката е достатъчно да се попълни валиден номер на свидетелство за управление на МПС и валидно ЕГН.

Тъй като услугата е достъпна от няколко дни, базата данни все още се обновява и е възможно за издадени в последната година шофьорски книжки да не е въведена информация.

Провери да ли имаш неплатени глоби тук