Шофьорите по света - ЕГИПЕТ

Шофьорите по света - ЕГИПЕТ

Може да се каже, че хората по цял свят се делят на добри и лоши. Само че културата във всяка страна си има своите особености, които често са непонятни за чужденците. Разликите не са само в езика или начина на общуване, но и в стила на управление на автомобила. С няколко публикации ще  направим опит да обобщи начините на шофиране в различните държави.

 www.start07.com

 

Египет

Пълно пренебрежение към правилата за движение и на средствата за безопасност. Затова и катастрофите са много. Необходимо е често да се гледа в огледалата, дори когато сте с предимство. Основното средство за общуване между шофьорите е натискането на клаксона.      А основните превозни средства в страната са камили и стари автомоби.