Оперативен счетоводител

Курсът по счетоводство, организиран от Pin Academy - гр. Бургас включва информацията, необходима за осчетоводяване на документите на една фирма през месеца. В програмата са предвидени:  запознаване с принципите на счетоводството, собствения капитал,  основните моменти в ЗДДС и ЗКПО, счетоводно отчитане на дълготрайните активи, стоково - материалните запаси и разчетите с клиенти,  доставчици и персонала в предприятието, отчитане на паричните средства, финансовите активи, приходи, разходи и финансови резултати. С практически примери курсистите се подготвят за реални ситуации, възникващи в дейността. На курсистите се предоставя безплатно ръководство, подготвено от преподавателя.

Pin Academy предлага индивидуална подготовка за изпити на студенти и ученици от Търговска Гимназия по учебната дисциплина "Счетоводство"  /уроци по счетоводство в гр. Бургас/
Провежда се в удобно за курсиста време, след предварително записване. Цената е 10 лв/уч.ч.


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО: Курсът включва 50 уч.ч и  продължава 2 месеца. Цената е 280 лв. и може да се плати на 2 вноски.
Групите се състоят от 3 до 6 курсисти. 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО: Провежда се в удобно за курсиста време. Обучението се състои от 50 уч.ч. – цена 400 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 20% отстъпка от цената.
На завършилите курса по счетоводство издаваме сертификат на цена 10 лв. 

За контакти и записвания: тел. 0889 624 524

Очакваме Ви!

Обратна Връзка