Практическо обучение

ИзискванеКандидата трябва да има навършени 17 години и 9 месеца, копие на диплома за завършено основно образование, копие на лична карта, 1 актуална снимка.

Практическото обучение е индивидуално и най – рано започва след третата сбирка на занятията по теория. За подготовката му са определени 31 моточаса, които са достатъчни да завърши успешно шофьорския курс. Те включват запознаване на автомобила , шофиране в извънградски и градски условия . След преминаване на задължителните по програма 31 моточаса , курсистът полага Вътрешен изпит за издаване на Удостоверение за завършен курс по управление. То му дава право да се яви на практическия изпит пред ДАИ.

 

Втората част от изпита цели да се установи доколко сте усвоили управлението на автомобила в градски условия. Ние ще Ви помогнем да се чувствате сигурни и уверени в себе си при управлението на автомобила.

Обратна Връзка