Понеделник

Първа седмица Втора седмица
   
16:00ч
Вътрешен изпит
16:00ч
Вътрешен изпит
17:00ч
Основни понятия
Категотии на МПС
Участници в движението
17:00ч
Преминаване през кръстовище
Скорост и дистанция