Сряда

Първа седмица Втора седмица
 
 
16:00ч
Вътрешен изпит
16:00ч
Вътрешен изпит
17:00ч
Регулиране на движението
Пътни маркировки
Опознавателни знаци
17:00ч
Автомагистрала
Приминаване покрай спирка
Теглене на МПС