Теорeтично обучение

Теоретичния модул - продължава в рамките на 40 учебни часа. Лекциите се провеждат в учебния кабинет на фирмата. Обхващат обучение по “Безопасност на движението по пътищата”, ”Общо устройство на МПС”. Фирмата осигурява учебни помагала за подготовка.

Лекциите се провеждат:

Понеделник до Петък от 11:00 и 17.30 часа.

  • Събота от 11:00 часа

Теоритичния модул приключва с провеждането на вътрешен изпит. При неговото успешно прминаване, кандидата получава правото да се яви на теоритичен изпит пред РДАА.

Обратна Връзка