Категория B

Категория B

Включва:

Модул I: Практическо обучение 31ч. + 4ч. допълнителни - 500лв.
Модул II: Теоретично обучение 40 учебни часа - 50лв.

 

Общо:

550лв.