Категория C

Категория C

Включва:

Модул I: Практическо обучение - 20 учебни часа - 530лв.
Модул II: Теоретично обучение - 16 учебни часа - 20лв.

 

Общо:

550лв.