Учебен кабинет.

  • Кабинетът ни е лицензиран от ИААА за обучение и провеждане на изпити.
    Той е оборудван с мултимедиен протектор и всички законово одобрени табла за работа с курсисти. Лекциите се провеждат от Понеделник до Петък от 11:00 часа и от 17:30 часа, за да отговарят на нуждите на работещи и учащи. Началото на теоретичните занятия е всеки понеделник- четна седмица от годината и е в рамките на две седмици. По време на теоретичното обучение се взима цялото задължително учебно съдържание и се решават множество листовки. Обучението включва 40 учебни часа, които обхващат 2 теоретични модула:
    1.Безопасност на движението по пътищата”;
    2.Общо устройство на МПС”.
    Часовете протичат интересно и са поднесени от професионалните ни преподаватели.

Обратна Връзка