Запиши се на курс Категория С

 Запиши се на курс  Категория С

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години и завършен курс за категория “В” (ако курсистът няма навършени 21 години е необходимо да премина курс за професионална компетентност).
Необходими документи:
–  Копие на шофьорска книжка;
–  Диплома за завършено основно, средно или висше образование;
–  Психо;
–  Две паспортни снимки.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ   С категория

Цена на курса за категория С.