Запиши се на курс Категория В

Запиши се на курс Категория В

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място.
За да започнете курса за категория „В“ се изискват навършени 17 години и 9 месеца.

Курс за категория “В” започва в понеделник на всяка четна седмица от годишния календар. Курсът включва 40 часа теория, разпределени в рамките на две седмици и 31 часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин.
Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ   В категория

Цена на курса за категория В.