Запиши се на курс Категория А

Запиши се на курс             Категория А

За да се запише в мотокурс, кандидатът трябва да има навършени 23 години и 9 месеца и да е завършил минимум основно образование.  Това е най-високата категория и за обучението и се управлява  мотоциклет над 600 куб.см. и мощност по-голяма от 40 KW (54,4 конски сили).

Ако кандидата за тази категория има навършени 21години и стаж на мотоциклет от категория А2 повече от 2 години, тогава той преминава практическо обучение от 7 учебни часа, с мотоциклет от категория А и се явява на практически изпит за категория А.

Ако кандидата има стаж на мотоциклет от категория А2 по-малко от 2 години, тогава той трябва да има навършени 24 години и преминава обучение от 14 учебни часа с мотоциклет от категория А и се явява на практически изпит за категория А.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ   А категория

Цена на курса за категория А.